התיכון לאמנויות ויצ"ו ליאובק חיפה

אתר אינטרנט עבור ביה"ס ויצ"ו בחיפה, האתר
מציג את כל מגמות ביה"ס, כולל עבודות תלמידים,
מידע כללי על ביה"ס, נוהלי הרשמה וחומר נוסף.


סטודיו יגאל באום   טל': 04-9800511 | נייד: 052-4638585 | פקס: 04-9800512 |   studio@igal-baum.co.il